Reč stručnjaka: Korona ne voli sapun!

Korisni saveti za dezinfekciju i prevenciju od covid-19, koje nas hemikalije najblje štite i na koje je zaraza neotporna 

Tekst: Zoran Vujičić

Različita iskustva koja su prikupljena u borbi protiv SARS i MERS virusa, omogućili su da se sastavi lista hemikalija koja deluje na Covid 19. Ova lista se stalno dopunjuje. A osnovica joj je da deluje na viruse veoma slične Covid 19 ili na viruse koji su otporniji. Covid 19 je relativno neotporan virus na razne testirane hemikalije. Svaka ima neki drugačiji mehanizam ali je suština sledeća:

  1. Katjonski detergenti razaraju lipidne strukture i denaturišu proteine
  2. Peroksid, hlorna jedinjenja persirćetna kiselina i razne organske kiseline denaturišu proteine.
  3. Alkoholi razaraju lipidne strukture i efikasno denaturišu proteine.
  4. Baze (amonijak i hidroksidi) takođe denaturišu proteine, a oštećuju i hemiju lipida.

Sve hemikalije koje je EPA stavila na listu dezinfekcionih sredstava NE MOGU da zamene pranje površina ili ruku. Zato razni CDC (Centri za kontrolu bolesti) savetuju da se kao najefikasnijim sredstvom higijene i prevencije:

Hands, Wash, Soap, Foam, Health, Virus Covid-19Ruke obavezno peru sapunima (preferencijalno čvrstim) minimalno 20 sekundi. Očigledno da je pranje ruku svuda u svetu zapostavljeno, jer se svuda toliko na tome insistira. Tih 20 sekundi znači da se nasapunjaju dobro ruke pod mlazom vode (preferencijalno hladne da se pore kože ne bi otvarale) i trljaju svi delovi, svi prsti i površina ispod noktiju. Ne treba se bojati ponavljanja radnje, jer se tako i sapun spira.

Ako nema uslova da se ruke peru čvrstim sapunima možete da koristite i tečne, ali uz dva preduslova koje je zaista teško ispuniti. Prvi je da pH bude bar 9,5. Većina sapuna u tečnoj formi su rastvori detergenata, što ne bi bilo loše, da je pH 9,5-10, a ne 5,5. Drugi, veći problem je što svi tečni sapuni imaju razne silikonske aditive (za navodnu negu kože) koji daju onaj osećaj ljigavosti i lepljivosti.

Sumarno SVE površinske aktivne materije su efikasne protiv Covid 19, samo su neke daleko efikasnije. Veliki problem s tečnim sapunima leži u njihovoj pritajenoj agresivnosti. Oni zaiste efikasno peru i odmašćuju, što utiče na „cepanje“ kože, što dovodi do mikropora i potencijalno smanjene odbrane kože. Uz to, brojni dozeri su često zagađeni jer ih svako pipa zaprljanim rukama.

S druge strane kod čvrstih sapuna jako bazna sredina je toliko ubitačna za viruse (zapravo za hemikalije od kojih je sačinjen) da se na čvrstom sapunu proteini virusa denaturišu i dobar deo lipida rastvori ili nabubri i virus više nije opasan.

Alkohol 70% uskače u svim onim situacijama u kojima nema uslova da se operu ruke. Stalno se postavlja pitanje koja je koncentracija najbolja. Za ruke je potvrđeno da je minimalna koncentracija etanola 60%. Optimalna je 70%. Za ruke. Ne za sve površine. Ruke je potrebno oprati, dezinfikovati, tačnije inaktivisati virus na njima. Prevelika koncentracija etanola bi dovela do sušenja ruku, pucanja kože, odmašćivanja (uklanjanja prirodnih lipida) i sušenja virusa. Ako ne bi bio oštećen, zavlačenjem u pore kože virus bi bio zaštićen od daljeg propadanja. Uz to, na raznim ranijim primerima i eksperimentalno je pokazano da je za viruse ovo optimalna koncentracija na koži, ali i na brojnim površinama.

Šta se dešava kada se koriste koncentrovaniji rastvori alkohola? Prvo, alkohol brzo isparava. Što je koncentrovaniji to brže ispari, smanjujući kontaktno vreme virus-rastvor. Kao rastvarač za lipide efikasniji je 96% alkohol. Ali vreme dejstva je izuzetno kratko i deo virusa preživi osim ako se ne obezbedi temperatura od 60 0C i zatvorena komora. U kući je to nemoguće. Najzad i za proteine i nukleinske kiseline 70% etanol ima najgore osobine kao rastvarač. Što lošija rastvorljivost i proteina i nukleinskih kiselina, bolje je za nas, jer se i proteini i nukleinske kiseline oštećuju, lepe kao guma i virus je onesposobljen. Oštećenje dovodi do konačnog uništenja virusa.

Evo kako se prave i preporučene i one manje preporučene koncentracije etanola.

Disinfection, Disinfectant, Hygiene, Medical, HandNa 1 L 95% alkohola dodajete vode kao u tablici da dobijete željenu koncentraciju.

CDC/EPA preporuka
60% 65% 70% 75% 80%
629 mL 501 mL 391 mL 294 mL 209 mL

Šta je sa drugim hemikalijama koje EPA preporučuje?

One su dobre za druge površine, ali ne i za ruke! Za ruke, da ponovimo sapuni i 70% etanol su hemija izbora i pobede.

Varikina-domestos- drugi hlorni derivati

Za cipele, predsoblja, hodnike dominantan je natrijum hipohlorit – varikina ili domestos. Domestos je bolji, jer ima detergent koji olakšava kvašenje masnih virusa (i gljivica i bakterija). Zato i ubijaju 99,99% svih mikroorganizama.

Koja je prava koncentracija zavisi od mnogo faktora. Preporučena za Covid 19 je 0,1% aktivnog hlora i da površina bude izložena 10 minuta. Brisanje je efikasnije od prskanja i manje rizično za zdravlje. Kako se dobija ova koncentracija?

Svaka varikina, domestos i sličan proizvod ima oznaku od 5% aktivnog hlora. To znači da se za OPRANE površine koristi tačno 20 mL (ili 23 g, ko voli da meri) i 980 mL vode. Rastvor se pravi svež – jednom dnevno. Stari rastvori, prozirne boce i čuvanje na suncu brzo smanjuju količinu aktivnog hlora. Za hodnike, gazišta, stepenice i sl. doza mora da se poveća za 50%. Dakle 30 mL varikine i 970 mL vode (pre prskanja ili brisanja obavezno dobro promešajte rastvor, da budete sigurni da se sve rastvorilo).

Na sve fleke krvi ili telesnih tečnosti koje su kontaminirane virusima preporučuje se ISKLJUČIVO 1:10 razblaženje kućne varikine (5.25%) tako da kontakt traje najmanje 10 minuta. Ako je sumnja da je neka tečnost zaražena virusima ili bakterijama preporučuje se da se postigne isto razblaženje. To znači da se 100 mL varikine i sličnih hlornih derivata troši na 900 mL teško kontaminirane vode. NE ŠTEDITE, ali samo za ove slučajeve.

Nakon ovih derivata po snazi su quat-ovi (videti niže). Primer koji mi znamo je Asepsol. Preporuka za ruke je 0,05%. Za površine je dovoljno 0,1%. I asepsol se najčešće prodaje kao i varikina 5% aktivni rastvor važi ista logika – 20 mL asepsola i vode 980 mL. Ovaj rastvor je stabilniji od rastvora hlornih proizvoda i duže traje. Ako ga koristite za brisanje NIKADA ne potapajte krpu ili sunđer u njega, jer ga kontaminirate. Sipajte rastvor na krpu. Asepsol je mnogo bezbedniji za prskanje od hlornih derivata.

Od fizičkih sredstava to su UV zraci (NIKADA ZA KOŽU), ozon i temperatura (pregrejana para ili vazduh). Uopšte ne bi bilo loše da se po hodnicima postave UV lampe koje bi se gasile čim se kroči u prostor, baš kao one led svetiljke koje se pale zbog senzora pokreta.

Vreme sposobnosti virusa da zarazi se procenjuje na 3 sata u vazduhu (zato se prostorije provetravaju) i nije glupo nositi masku i do 9 dana na čeliku. Zanimljivo je da na površinama koje su od bakra ostaje vijabilan samo 4 časa, a na plastičnim čašama i jednokratnim rukavicama do 2-3 dana. Vodite računa kako odbacujete otpad. Najbolje je da sve pre bacanja bude potopljeno u 0,1% varikinu, bar 30 minuta.

U daljem tekstu su navedene sve hemikalije koje EPA trenutno preporučuje. Nažalost, teško je doći do doza, jer su mnogi proizvodi američki ili kanadski, ali CDC je dao svoje preporuke na koje se treba oslanjati.

Quat ovo znači kvaternarni azot sa različitom dužinom niza. Svaki proizvođač ima svoja imena, svoje koncentracije i svoje preporuke.

Quat – kvaternarna amonijum jedinjenja 

Evo svih hemikalija koje se za sada nalaze na N listi EPA, kao supstancije koje deluju na Covid 19.

LK je limunska kiseline. U većini slučajeva sve kiseline koje imaju pH rastvora ispod 3,8 se smatraju efikasnim u uništavanju NEKIH virusa. Vodite računa da se o Covid 19 veoma malo zna.   

Billedresultat for povidon jodIP izoprolil alkohol

EtOH etanol

VP vodonik peroksid

SK sirćetna kiselina

L-MK levi oblik mlečne kiseline

Najvažnije je da uočite šta je odabrano sredstvo po sastavu, jer postoji desetak sličnih proizvoda, kod kojih se aktivna komponenta menja od 0,1 do 50%. Prekoncentrovani rastvori nemaju bolji efekat, a mogu da naprave ozbiljne štete i koži i stvarima. Svaka čvrsta supstancija koja je rastvorena u vodi, kada voda ispari ostaje na površini. Neke koje su nerastvorne kasnije mogu da oštete tkaninu.

 

Osnovna hemikalija                  primenjivost             kontaktno vreme

Vodonik-peroksid                                razblaživanje                               5 minuta

Vodonik-peroksid-sirćetna kiselina VP-SK    razblaživanje                               10 minuta

Quat                                                     razblaživanje                     1-10 minuta

Quat                                                     nerazblažen                      1 min

Quat-EtOH                                           nerazblažen                      1-10 minuta

Quat-IP                                                nerazblažen                      2 minuta

L-MK  1% (pH ispod 3,8)                       nerazblažen                      5 minuta

Persirćetna (Evonik)                                       razblaživanje                               1 min

Natrijum hlorit; natrijum

Dihloroisocijanurat-dihidrat                          razblaživanje                               10 minuta

 

Natrijum dihloro-s-triazinetrion           razblaživanje                               10 minuta

 

Asepsol (varijanta Quat-a)                                            nerazblažen                                   1-10 minuta

LK-srebro (jonsko, ne koloidno)                    nerazblažen                      1-10 minuta

Hipohlorna kiselina                                       nerazblažena                              10 minuta

Natrijumhipohlorit = varikina              razblaživanje                               5-10 minuta (zavisno od koncentracije

 

Kaprilna kiseline (KK)                                    razblaženje                               2 minuta

KK- VP-SK                                           bez razblaživanja                         4 minuta

Fenolna jedinjenja (krezoli)                           bez razblaženja                           10 minuta

Setite se ranijih prskanja fenolom (karbolna kiselina) bolničkih podova.

Maramice

QUAT                                                   bez razblaživnja brisanje    3 min (0,3%)

Hipohlorit                                            bez razblaživanja              1 min (0,63%)

Quat-Amonijum karbonat-

Amonijumbikarbonat                                     nerazblažen            6 minuta

Billedresultat for vodonik peroksidKonačno, sumiranjem svih parametara, higijena je veoma bitna predostrožnost. Toplota i para, UV zračenje sunca svakako smanjuju eventualno raspršen broj virusa po odeći. Prskanje etanolom i asepsolom ima najmanju šansu da ošteti boje ili kvalitet tkanine. Varikina i domestos će sigurno sve boje da upropaste. Isto važi i za površine nameštaja (gde neki lakovi stradaju i od 70% etanola). Zato vodite računa o brisanju kvaka, pranju ruku i da đonovi prođu hemijski tretman. Garderobu ostavljajte što dalje od svoje svakodnevne rutine.

Evo spiska hemikalija koje se preporučuju za razne viruse, pa i Covid 19.

Natrijum hipohlorit (0,1%–0,5%)

70% etanol

povidon-jod (1% jod)

hloroksilenol (0,24%)

50% isopropanol

0,1% benzalkonijum hlorid

1% krezol sapuni (ovi bi bili efikasniji i od domaćih sapuna)

Vodonik peroksid (0,5%–7,0%)

Quat-IP 30 sekundi – brisanje (nema baš saglasnosti oko vremena. Vrednosti šetaju od pola minuta do 4 minuta). Zato je bolje brisati 4 minuta, nego se oslanjati na kratko vreme dejstva.

I za kraj, kriza nije samo kod nas naterala ljude da prazne rafove, a vlast da ograniči prodaju.

Primer ograničenja prodaje u Velikoj Britaniji. Takođe rastu cene kao i kod nas, a nema ograničenja.

Koga zanimaju dublji rezultati o dejstvu raznih hemikalija na SARS, ali ne na Covid 19. O njemu se tek skupljaju detaljni podaci.

Billedresultat for uv zračenje i sunčanjeAmbalažu koju ste doneli kući sa paketima hrane prebrišite 0,1% varikinom. Nema razloga da se paranoiše, ali nema razloga ni da se bude nesmotren. Možda nije Covid 19 na površinama, ali kako je izuzetno ružna navika naših ljudi da sve pipaju, treba biti oprezan. Recimo, uzimajte hleb koji je u kesama ili u pekarama gde ga niko ne dodiruje, a gde pekari koriste rukavice. Ili ga pecite sami.

I za kraj sirće i aromaterapije nemaju efekta. Ne bacajte pare za etarska ulja. Budite racionalni. Ne pijte srebrnu vodu, kuvani beli luk, ne jedite stotine grama sirovog. Ni med ni propolis nemaju efekat na Covid 19. Ne gutajte hlorne preparate, jer možete da umrete. Smanjite (mada ste dovoljno svesni da je pravi savet OSTAVITE) pušenje.

*Autor je profesor sa Hemijskog fakulteta iz Beograda, stručnjak za biohemiju

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *