Ne zaboravite da zamenite ličnu kartu!

Koliko god da smo pažljivi i ažurni, gotovo da ne postoji osoba koja nike bila u situaciji da zaboravi kada mu ističe lična karta.

Tada je sasvim legitimno da se zapitate kako funkcioniše zamena istekle lične karte.

Ukoliko niste imali prilike da se do sada susretnete sa ovim “problemom”, evo šta vas čeka prilikom vađenja zamene istekle lične karte.

Rok od 15 dana

Dakle, 15 dana od isteka lične karte dužni smo da podnesemo zahtev za izdavanje nove. U praksi nije retkost da tek prilikom pokazivanja lične karte službenom licu shvatimo da nam ovaj dokument više ne važi. Ipak, niko nas neće kazniti, niti će nam biti potrebni svedoci, ukoliko i posle zakonom propisanog roka podnesete zahtev.

U policijskoj stanici se najčešće u proseku čeka oko sedam dana na izdavanje nove lične karte nakon podnošenja zahteva.

Međutim, dešava se da se na termin za podnošenje zahteva čeka i po nekoliko nedelja, a to znači da za to vreme postoji mogućnost da nećete moći da obavite bilo kakve poslove za koje vam je lična karta potrebna.

Kazna od 50.000 dinara ili zatvor

Bitno je i napomenuti da, prema Zakonu o ličnoj karti predviđene su drastične kazne za svakog ko nema važeću ličnu kartu iako je na to dužan. Sankcija u tom slučaju iznosi 50.000 dinara ili do 30 dana zatvora.

Takođe, prema tom zakonu zaprećena je novčana kazna od 5.000 dinara za svakoga ko u propisanom roku ne vrati ličnu kartu nadležnom organu radi poništenja ili ne prijavi nestanak odnosno pronalazak lične karte.

Prilikom podnošenja zahteva za zamenu istekle lične karte izdaje se potvrda o podnetom zahtevu. Svi šalteri Ministarstva unutrašnjih poslova radnim danima rade u dve smene, a organizovan je rad i subotom i nedeljom kako bi svi građani mogli podneti zahtev za zamenu lične karte.

Ona je rekla da je prilikom podnošenja zahteva za zamenu istekle lične karte potrebno poneti isteklu ličnu kartu, kao i dati saglasnost da MUP po službenoj dužnosti pribavi izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, ukoliko to građanin želi.

S druge strane, ukoliko je građanin već posedovao biometrijsku ličnu kartu nije neophodno pribavljati dokumentaciju, s obzirom na to da u bazama MUP-a podaci već postoje.

Koliko ranije može da se produži dokument

Najbolji savet koji možete dobiti kada je zamena istekle lične karte u pitanju, je da ne čekate poslednji trenutak. Verovatno se sada pitate koliko ranije može da se produži lična karta?

U tom slučaju, verujemo da ćemo vas umiriti – na vama je da odlučite kada ćete započeti postupak. Ukoliko je vama tako lakše, ličnu kartu možete produžiti i mesec dana pre isteka, a možete i dan pre isteka važeće.

Sve je na vama. Bitno je da vam važeća lična karta ne istekne, jer se u tom slučaju može desiti da platite kaznu, ukoliko vas uniformisano lice legitimiše u trenutku kada je vaša lična karta već istekla.

Šta je potrebno za produženje lične karte

Zahtev za izdavanje nove lične karte podnosi se lično u policijskoj upravi ili stanici, po mestu prijavljenog prebivališta, odnosno boravišta, pri čemu je za izdavanje navedenog dokumenta neophodno sledeće:

 • Prethodno izdata lična karta ili (ukoliko je izgubljena) druga važeća isprava iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva (npr. pasoš ili vozačka dozvola);
 • Uplatnica generisana na portalu eUprave;
 • Po želji, fotografija veličine 50h50 mm (koja verno prikazuje lik podnosioca zahteva, na jednobojnoj sivoj pozadini, ne starija od šest meseci i koja ispunjava uslove propisane u članu 21. Pravilnika o ličnoj karti) za lice kome se prvi put izdaje biometrijska lična karta.

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz sledećih dokumenata:

 • Izvoda iz matične knjige rođenih (u slučaju prvog izdavanja biometrijske lične karte, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka podnosioca zahteva evidentiranih u navedenom dokumentu);
 • Uverenja o državljanstvu (u slučaju prvog izdavanja biometrijske lične karte, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka podnosioca zahteva evidentiranih u navedenom dokumentu);
 • Izvoda iz matične knjige venčanih (u slučaju promene prezimena prilikom sklapanja braka).

Građani mogu i sami da pribave navedena dokumenta ukoliko to žele.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno, ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih i evidencije državljana Republike Srbije, a koje vode nadležni organi Republike Srbije.

Prilikom uručenja lične karte nadležni organ je dužan da ranije izdatu ličnu kartu poništi.

Potrebna dokumenta za zamenu istekle lične karte

Kada je u pitanju zamena istekle lične karte, nećete pisati izjavu o nestanku dokumenta, već ćete uplatiti takse za novi dokument. Dokaz o uplati ćete predati na šalteru MUP-a ili ćete otići u zakazani termin koji ste dobili preko portala e-Uprave.

Iznosi taksi za zamenu lične karte su:

928,80 dinara + 226 dinara = 1.154,80 dinara.

Budite spremni na malo veći iznos jer se na ovu cenu dodaje i provizija banke ili pošte tako da je konačna cena oko 1.200 dinara.

Onog trenutka kada predate dokaze o uplati i izjavu dobićete Potvrdu o predaji dokumenata. Nju ćete koristiti do izdavanja novog dokumenta, u ovom slučaju, lične karte.

Jedna od novina u zakonu o ličnim kartama jeste proglašavanje ličnih karata nevažećim ukoliko su nestale, odnosno, ukoliko su izgubljene.

Do sada se proglašavanje nevažećih ličnih karata objavljivalo u Službenom glasniku, dok će se, prema novim pravilima, to raditi na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Naime, stranke će i dalje biti u obavezi da prijave nestanak, promena će biti takva što će biti manji iznos prilikom prijave nestanka. Stranka će morati da plati taksu za donošenje rešenja ali neće snositi trošak za oglašavanje u Službenom glasniku, što je do pre dve godine košta 800 dinara.

Poštujte zakon

Kada je u pitanju zamena istekle lične karte, morate biti obazrivi i morate voditi računa da vam ista ne istekne.

Bitno je i napomenuti da, prema Zakonu o ličnoj karti predviđene su drastične kazne za svakog ko nema važeću ličnu kartu iako je na to dužan. Sankcija u tom slučaju iznosi 50.000 dinara ili do 30 dana zatvora.

Takođe, prema tom zakonu zaprećena je novčana kazna od 5.000 dinara za svakoga ko u propisanom roku ne vrati ličnu kartu nadležnom organu radi poništenja ili ne prijavi nestanak odnosno pronalazak lične karte.

Novčanom kaznom do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj lice:

 • koje suprotno utvrđenoj dužnosti nema ličnu kartu
 • koje u određenom roku ne podnese zahtev za izdavanje lične karte
 • koje u zahtevu za izdavanje lične karte navede neistinite podatke
 • koje koristi ličnu kartu koju ne sme da koristi
 • koje upotrebi ličnu kartu suprotno zabrani korišćenja lične karte kao putne isprave
 • koje odbije da pokaže ličnu kartu službenom licu ovlašćenom za legitimisanje
 • koje ličnu kartu da drugom licu da se njome služi kao svojom, odnosno služi se tuđom ličnom kartom kao svojom ili je na drugi način zloupotrebljava
Novčanom kaznom do 5.000 dinara kazniće se za prekršaj lice:
 • koje u propisanom roku ne vrati ličnu kartu nadležnom organu radi poništenja
 • koje ne nosi ličnu kartu a dužno je da je ima
 • koje bez odlaganja ne prijavi nestanak ili pronalazak lične karte

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *