Kako sprečiti uvoz birača i izbornu krađu u Nikšiću

Piše: Predrag Savić, advokat i član Pravnog savjeta In4s

Ustavni sud Crne gore, u svom ustaljenom krnjem sastavu,  prekršio  je nepisano pravilo koje važi u razvijenim demokratskim zemljama, da se bitana izborna pravila  ne menjaju nepsosrednmo pre  ili tokom izborne utakmice! A norma koja  propisuje: ko ima pravo glasa na izborima po osnovu  prebivališta, baš spada u bitno pravilo koje može imati ogroman značaj na izbornu geografiju i otvara prostor za zloupotrebe. Da li je moguće sanirati nastalu štetu i sprečiti da glasači, koji nikada stvarno neće boraviti u Nikšiću, možda, presudno utiču na izbor lokalne vlasti?

Naime, odlukom Ustavnog suda od 6. novembra 2020. godine ukinut je član Zakona o izboru odbornika i poslanika kojim se propisuje da građanin mora imati prijavljeno prebivalište najmanje šest mjeseci pre  izbora. Ta odluka Ustavnog suda uslovila je “seljenje“ i „uvoženje“ birača. Stvorena je mogućnost promene izborne karte u Nikšiću .  Ta diskutabilna odluka i sa stanovišta  ljudskih prava evropskog prava, koje uvažava i lokalne specifičnosti i  dosadašnju praksu. A praksa  u regionu, pa i u Srbiji, ukazuje  da je potrebno šest meseci boraviti i živetu u Opštini da bi se steklo biračko pravo na lokalnim izborima! Nije sporno da je intencija savremenih zakonodavstava – da se proširi izborno pravo na lokalu, pa čak i da se dozvoli  stranim državljanima koji imaju  boravište u nekom gradu da biriju  opštinske vlasti. Mnogi smatraju da i stranci sa uredno prijavljenim prebivalištem treba da dobiju  pravo da odlučuju o lokalnim pitanjiama i problemima, ali to već  pitanje za neku drugu raspravu!

Posle januarskog sastanka predsjednika Ustavnog suda Budimira Šćepanovića sa šeficom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori  Oanom Kristinom Popom, mnogi su  poverovali da  ovaj bitan organ više neće biti više privatni servis Mila, njegove  familije  i partije. Zadatak ustaljeno  krnjeg Ustavnog suda, koji zbog toga ima ozbiljan problem sa legitimitetom, je da  potpomogne ostvarivanje načela vladavine prava, a u cilju primjene evropskih standarda, čije će dalje unaprijeđenje doprinijeti procesu započetih reformi u Crnoj Gori u njenom putu ka pristupanju Evropskoj uniji.

Kao stručnjak koji se dvadesetak godina bavi izbornim pravom,  naučio sam da izborna geografija zahteva praćenje izbornih rezultata putem horopletitisa. Horopleti su tematske karte koje prikazuju neke informacije po jedinicama površine, bojenjem ili šrafiranjem. Ako ste videli išrafiranu kartu koja prikazuje „kako Crna Gora glasa po izbornim mestima”, videli ste horoplet.  I taj horoplet  se može uticati doseljavnjem  tj. uvozom  birača . Izmedju ostalog, i  zato je posotojala ona zabrana od šest meseci boravka  koju je Ustavni sud ukinuo.

Režim  Mila Djukonovića koji ima razradjene  šeme za izborni inžinjering (čitaj: kradju), dosada se  maestralno  koristio  izbornom geografijom. Znali su da stanovništvo Crne Gore nije ravnomerno raspoređeno po celoj teritoriji i  izbronim mestima. Neke opštine zauzimaju malu površinu, ali u njima živi puno glasača, a u nekim velikim opštinama ima malo stanovnika, ali su blizu granice, pa je moguć uvoz birača sa Kosova i iz Sandžaka.  Po pravilu, gusto naseljene gradske opštine zauzimaju najmanje prostora na karti, i u njima je veća mogućnost uvoza glasača iz dijaspore. Sva ova pravila izbornog inćinjeringa i zakonomernosti  važe i na mikro planu – za mesne zajednice na teritorije  jedne opštine! Uvozom sigurnih glasača moguće su bitne promene na kartogramu  birača, svuda , pa u Nikšiću!

Stručnjaci za  izborno pravo i  geografijue, kartogram definišu kao  kartu koja istovremeno prikazuje i geografske i kvantitativne podatke, tako što geografski prostor deformiše da bi se prilagodio nekoj varijabli. Moguće je, dakle,  promeniti kartu izbornih rezultata veštačkim   povećanjem broj glasača i  promeniti psotojeću varijabilu. Geografska karta i kartogram pokazuju iste izborne podatke, i njihovo praćenje može pomoći u sprečavanju takvih  izbornih   krađa!

Ukoliko dođe do bitnijeg povećanja broja birača, onda na scenu stupaju  policija, tužilaštva, drugi nadležni  organi, izborni  štabovi, gradjani… Moraju se proveriti da li su u  pitanju fiktivne prijave boravišta i podnositi krivične i druge prijave.  I svi mediji  moraju objavljivati ako dodje do takve promene izbornih karata!

Čini se da je ovaj fenomen nešto što ne bi smelo da  promakne nadležnim organima , ali i slobodnim i nezavisnim novinarima.

Činjenica je da se „uvozom“ i „tumbanjem“ birača brišu  postojeće demografske razlike između velikih gradova i manjih mesta, od starosti, preko obrazovanja, do socio-ekonomskog statusa. Taj izborni inžinjering  upotpunjava neokrnjena apsolutna  kontrola DPS mašinerije nad najvažnijim  i najmoćnijim medijma.  Tu ne treba zanemariti i  strah kao važan oslonac Milove despotske  tehnologije vlasti. Ovo  može dovesti  do toga da imamo izbore koji možda ispunjavaju minimum proceduralnih zakonskih uslova, ali koje suštiniski  teško možemo nazvati fer i slobodnim, jer kandidati nisu imali iste uslove, i upitno je koliku su slobodu izbora uopšte imali . Izmenom lokalne izborne karte  posebno su  oštećene grupe gradjana i partije koje deluju samo na lokalnom  nivou, jer njima se bitno smanjuje mogućnost da predju  izborni cenzus . Isti  ponekad zavisi damo od nekoliko glasova. Nekad i jedan glas može biti presudan za osvanje  vlasti u lokalnom parlamentu!

Vrlo je bitno uvažiti realnost : da postoji veza između toga gde neko stvarno živi i gde glasa,  ali i  kakvo je informisanje  preko javnog servisa i drugih glasila! U  manjem mestu, na selima osnovni izvor informacija uglavnom je –  RTV CG, koja je bez premca najneobjektivnija televizija u Evropi. Zato na sve ovo mora paziti nedavno  oformljeni tim MUP,  koji se na preventivnom i operativnom nivou bavi sprečavanjem i otkrivanjem svih nezakonitih radnji povezanih sa lokalnim izborima u Nikšiću, a sve u cilju obezbjeđivanja uslova za slobodne izbore. Za postojanje tog tima saznali smo iz nedavne izjave  Generalnog sekretar MUP-a Zorana Miljanića. On je obelodanio i da je Vlada obrazovala Savjet za kontrolu biračkog spiska, čime su stvoreni formalni preduslovi da se krene u proces unapređenja biračkog spiska.

Dobra je za uspsotavljanje fer i koliko toliko poštenih izbora,  vest da je Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović,  smenio je načelnicu Službe za informacione tehnologije MUP-a Tatjana Drobnjak. Ova služba ima deo nadležnsoti kod unosa  birača u biraćki spisak i registrovanja promena u istom!

Samo sve to nije dovoljno, treba otvoriti četvore oči na terenu,  preventivno dleovati  i adekvatno reagovati. Krivično  zakonodavstvo Crne Gore propisalo je ceo  set krivičnih dela u cilju zaštitet izbornog prava! Krivične prijave su  uvek, bitan elemenat  početak u borbi za uspostavljanje zakonitih, poštenih i fer izbora!  Neophodna je ponovo pomoć  malobrojnih slobodnih i nezavisnih medija koji su na parlemenatarnim izborima sprečili objavljivanjem imena glasanje birača iz dijaspore, koji su imali problematično prebivalište i priznato biračko pravo samo zarad potreba Milovog  režima!

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *