Hala u Beču i danas se koristi kao stovarište građevinskog materijala.