Цетињски манастир поново Митрополијин

Управа за катастар и државну имовину, подручна јединица Цетиње, поступајући по захтеву Митрополије црногорско приморске а на основу Закона о државном премјеру и катастру непокретности, донело је решење, којим се имовина Цетињског манастира опет води као својина Митрополије.

Наиме, овим решењем од 15. октобра 2021. године, врши се исправка грешке настала уносом података из решења од 11. априла 1996. године, када је у компијутерску базу података уписано „коришћење“ умјесто „својина“ Митрополије над Манастиром Светог Петра и објектима на катастарским парцелама бр. 4073, 4097, 4082/1, 4110 и 4119 у ЛН бр 915 КО Цетиње 1.

Основ промене је решење Комисије за излагање на јавни увид података премјера катастарског класирања земљишта и утврђивања стварних права на непокретностима за КО Цетиње 1, бр УП I 05-915 од 11. 4. 1996. године, пише у решењу.

У образложењу решења, пише, да се МЦП обратила овом органу захтевом за исправку решења, 13. октобра 2021, те да је провјером, утврђено да је дошло до грешке приликом компјутерског уноса, те се овим решењем грешке настале 1996. године, исправљају.

ВД директора Управе за катастар и имовину Црне Горе Коча Ђуришић изјавио је да је решење донето по закону, на начин, што је исправљена грешка из 1996. године, и да ће у наредном периоду бити исправљене све уочене грешке, по службеној дужности без обзира о ком субјекту права је ријеч.

Право својине је загарантовано уставом и међународним конвенцијама и оно се мора поштовати а званичне евиденције које води управа за Катастар и државну имовиину морају бити тачне, нагласио је Ђуришић.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *