Откривено како је Мило крао на изборима!

Пише: Предраг Савић, адвокат и писац

Цар је го!

Ова омиљена фраза из  бајке “Царево одело“  Ханса Кристијана Андерсена, коју  најчешће користи  посланица  Драгиња Вуксановић,  од данас важи и по питању  разоткривања ДПС изборног инжињеринга!  Коначно је са обелодањивањем тиватске шеме изборних злоупотреба , јасније како се три деценије владало, гушила народна воља и рушио темељ правне државе.

Захваљујући новинару Синиши Луковићу, данашње „Вјести“ објављују оригиналне  доказе из изборног штаба општинске организације ДПС у Тивту, који откривају како су обезбеђивани сигурни гласови и вршена друге злоупотребе изборног права, које сасвим сигурно у многим елементима заслужују и кривично правно порцесуриање!

У Црној Гори, као  земљи у транзицији, која је дуго битисала у једнопартијском, комунистичком режиму,  као највеће и најзначајније демократско достигнуће прокламована   је – промена власти мирним путем, уз помоћ гласачких листића на поштеним и фер изборима.  Зашто је то  деценијама била немогућа мисија, види се  на примеру Милове тиватске  партијске организације. У Тивту је разоткривена шема по којој је спровођен изборни инжињеринг режима у Црној Гори, са циљем да се угуше права и слободе и противправно утиче на вољу бирача и резултате избора. Сведоци из Тивта, кажу да је тај систем је креиран у Подгорици, у централном изборном штабу, уз помоћ појединих стручњака за политички маркетинг и  неких   тадашњиг државних и страначких функционера.

Тиватска ДПС шема открива да су у противправном утицају на бираче да гласају за ДПС и њихове сателите, посебну улогу имали руководиоци и запослени у МУП-у, Војсци, центрима за социјални рад, општинским  и другим органима управе…. Чак су  и представници  правосудне власти и њима блиски организовали  прикупљње „капиларних сигурних  гласова“ . При таквом стању ствари ДПС и његови сателити су увек били  у  великој  предности. То им је омогућило да и на изборима од 30. августа 2020. године остваре резултате  који  су им гарантовали нестабилност новизабране власти и на локалном нивоу ( пример тиватске Скупштине Општине), али и на ниво Републике!

Искуство са парламентарним  и локалним изборима од 30. августа, 2020. године показује да за ефикасну смену  власти  није довољно само изаћи на изборе и дати глас странкама које артикулишу несумљиву народну вољу, странкама које су против дотадашње власти.  Просто ДПС је преко својих  шема и злоупотреба био „гарант“ нестабилности нове позиције. ДПС режим је изборну вољу сопственог народа  прекрајао и уз  помоћ наручених гласоваа фатомских бирача са Косова, из Санџака, Албаније, Босне и Херцеговине…?

Из ДПС тиватске шеме види се да су и болесни морали по сваку цену гласају за ДПС.   Кажу  да су на неким местима, где  није било адекватне контоле, деценијама и мртви гласали за ДПС? Није више тајна ни то да су неки грађани из дијаспоре, иако су држављани других земаља, добили црногорске личне карте и пасоше, али и новац, само да би дошли за изборе, 30. августа, и – гласали за ДПС!

Такве  злоупотребе услед ангажовања државних службеника и функционера  нису  могле бити спречени ни опсежнм и истрајним мерема контроле заштите бирачког права  на бирачким  местима. Противправним деловањем уз помоћ делова државног апарата  многи гласови су добијени по основу страха, корупције и запошљавања   освојени су далеко ван бирачких места.

Тиватска коалиција „Народ побеђује“ на челу са актуаелним градоначелником Жељком Комненовићем, који је најзаслужнији за откривање „тиватске шеме“ са злоупотребама изборног права, у свом реаговању, дала  је  конструктивне прелоге. Поводом објављивања доказа у дневним листу „Вјести“ који  поткрепљују сумњу да су током избора у августу 2020. године у тиватском ДПС   организовали групу, која је злоупотребљавајући  чак и полицијске ресурсе, починилиа више кривичних дела против изборних права, коалиција  Народ побеђује апеловао је, на МУП и надлежно тужилаштво да одмах реагују и по службеној дужности предузму мере из своје надлежности . Ово је неопходно како би се спречиле слична поступања, злоупотребе  и незаконитоте делатности и омогућило одржавање избора заканим за 23. октобар, по први  пут у фер и поштеним условима, у складу са уставним гарнцијама и са одредбама из Закона о избору полсаника и одборника и осталим подзаконским актима.

У ситуацији када је највећи део изборног  поступка, почев од кандидовања до утврђивања изборних листа и  утврђивања коначног броја бирача, протекао без ефективне и ефикасне судске контроле  и заштите  услед  нефукционалности  Уставног суда, колаиција Народ побеђује поручује, да је врло битно да сви остали  државни органи  посвете пуну пажну заштити изборних права и да  делују делетворно  и превентивно  у циљу спречавања злоупотреба које су у Црној Гори  постале део „ фолклора и традиције“. Све то  наноси несагледиву штету  по правни поредак , слободе и права грађана. У свето се идеално уклапа и сценари познат под имено“Афер коверат“.

Колаиција Народ побеђује посебно упозрава да је Уставом, изборним  и кривичним законодавством прописана изборна заштита изборног  права, са циљем да се обезбеди демократска природа правог поретка, заштите темљне вредности правне државе и истовремено пружи  преко неопходна гаранција слободама и правима грађана.   Зато је посебно алармантна и опсано сазнање да је управо  преко запослених у Министарству унтрашњих  послова  у Тивту, на организован начин, вршена повреда слободе опредељења при гласању.

Из колалиције Народ побеђује, напомињу и да објављени  докази несумљиво указују, да је управо преко полиције, комунуланих  предузећа и општинске управе вршен незаконит и противправан утицај на велики број бирача да се гласа за  једну политичку опцију! Такво понашање, нарочито, полицајаца и државних фукционера,  подлеже и под кривичну одговорност, јер  је законодавац у  члану  186 Кривичног законима  прописао кривично дело  повреде слободе  опредељења при гласању.  За ову дело могуће је изрећи  казну затвора до три године, а за квалификовани облик   овог кривичног дела  из става 2 члана 186 запрећена је казна до пет година.

Сазнајемо и да неке пороцене говоре,  да је уз помоћ запослених у тиватској полицији обезбеђено  око 600 сигурних гласова за ДПС, што је битно утицало на нестабилност новизабране  општинске власти  и остваривање  праве воље бирача!

Апсоутно се  слажемо да  констатацијом,  да је анагажовање полицијских  службеника ради обезбеђења сигурних гласова и утицаја на бирачко тело поражавајуће сазнање, које до темеља угрожава правну државу, демократију и људска права и слободе:

Кривични законик Црне Горе прецизно порописује постојање кривичних дела против изборног права. Тако, у члану 185. је прецизирана радња извршења крвичног дела повреда права гласања. У првом ставу на следећи начин се инкриминише радња извршења:

“Ко другог у намјери да му онемогући вршење права гласања, противзаконито не упише у списак гласача, избрише из тог списка или га на други притивправан начин спријечи или омете да гласа, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.”

У другом ставу прописано је да ће се истом казном казнити и ко другог, у намјери да му омогући гласање, противправно упише у списак гласача или му на други противправан начин омогући да гласа, иако на то нема право.

Састављање нетачних бирачких спискова је кривично дело. У Закону је записано: “ко у намјери утицања на резултате избора или на референдуму, сачини нетачан бирачки списак, казниће се новчаном казном или казном затвора до три године”.

Када се сазна да постоје фантомски, купљени и “увезени” гласачи, који су незаконито уписани у бирачки списак, кривчне пријаве треба слати надлежним тужилаштвима. Најбоље је вршити сталну контролу над вођењем бирачких спискова и предузимати правне радње и пред надлежним управним органима и тужилаштвима.

Куповина гласова, која се реализује куповином личних карата и потом кроз такозвани “бугарски воз”, може се подвести под кривично дело повреде слободе опредјељења при гласању из члана 186. КЗ, које је разрађено у пет ставова који гласе:

“(1) Ко силом или пријетњом принуди другог или на други противправан начин на њега утиче да на изборима или на референдуму врши или не врши право гласања или да гласа за или против одређеног кандидата, изборне листе односно предлога, казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се ко захтијева или прими поклон или другу корист или прихвати обећање поклона или друге користи за себе или другога да гласа или не гласа или да гласа у корист или против одређеног лица.

(3) Прихваћени поклон или друга корист одузеће се.

(4) Ако дјело из ст. 1. и 2. овог члана учини члан бирачког одбора или друго лице у вршењу дужности у вези са гласањем, казниће се затвором од три мјесеца до пет година.

(5) Ко послије обављених избора или на референдуму позове гласача на одговорност у вези са гласањем или захтијева од њега да каже како је гласао или зашто је гласао или није гласао казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

Обелодањивање „тиватске  шеме“ још једном  је показало колико је преко потребно спровести корениту реформу изборног законодавства и  прописати строже санкције за државне службненике и фукционере који врше кривична дела против изборног права. Ово је прилика да се покрену и уједине све демократске снаге на извршењу тог „светог“, демократског  задатка уколико желе да Црна Гора  постане земља владавине права, у којем се неће са страхом и под притиском излазите на изборе!

У тренуцима када се приближава 23. октобар као изборни дан, а још  не псотоји баш никаква судска заштита изборног  права, због нефукционалсности Уставног суда, битно  је да остали државни органи адвекватно и брзо реагују!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *