Ima li kraja ruganju Ustavu i zakonima u Crnoj Gori?

Skandalozna odluka Sudskoj savjeta o izboru Branka Vučkovića po osmi  put za predsjednika Osnovnog suda u Kotoru  zrela za krivično procesuiranje zbog krivičnog dela neizvršenja sudske odluke 

Piše: Predrag Savić, advokati i pisac

Članovi Sudskog savjeta moraju biti lica visokih moralnih i profesionalnih kvaliteta. Tako bi, barem, po slovu  zakona trebalo da bude. Šta se zbi sa tim zakonom propisanim – visokim moralom i profesionalnim kvalitetom kada po osmi put izabraše Branka Vučkovića za predsednika Osnovnog suda u Kotoru. I protivno: zakonu, smernicama Evropske komisije,  odluci Upravnog suda…?

Vučković nezakonito izabran za predsjednika kotorskog Osnovnog suda | FOS  Media
Branko Vučković po osmi put je izabran za predsednika Suda u Kotoru

Dr Valtazar Bogišić je  poručio:

“Zakon je za svakoga zakon.“

Ovu čuvenu izreku danas treba dopuniti sa  rečima „osim ako nisi član Sudskog savjeta u Crnoj Gori“.

Očigledno je da se udruženje sa Vesnom Simonović Zvicer na čelu  ne boji ni Boga, ni naroda, niti ferma za zakone i mišljenja GREKA (Grupa država protiv korupcije) najmerodavnijeg tela pri Savetu Evrope, niti za moguće nove krivične prijave zbog krivičnog dela neizvršenja  sudske odluke iz člana 395. Krivičnog zakonika Crne Gore. Može im se tako da se svima rugaju i sve gaze dok im je nadležnih tužilaštava koja se  prave gluva i slepa i  odbacuju  krivične prijave  protiv Zvicerkinog udruženja. Da do poslednjeg daha brane funkcije i položaje koje gube po sili Ustava i zakona.

Znam da su odbačene krivične prijave koje su  podnele nevladine organizacije HRA i MANS zbog izbora kandidata za sudije na kome su falsifikovane ocene sa intervjua.

Početkom novembra je povodom negativnog nalaza Državne revizorske institucije (DRI) o poslovanju potrošačke jedinice Sudstvo za 2019. godinu, NVO Centar za građansko obrazovanje podnio krivičnu prijavu zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja protiv svih članova Sudskog savjeta i predsjednika skoro svih sudova u Crnoj Gori.

Povod za novu  krivičnu prijavu trebao bi  bude Vukčovićev osmi izbor. Vučković je istu funkciju prethodno vršio samo u sedam mandata, pa je 3. juna 2019. godine izabran za osmi mandat iako je Zakon o Sudskom savjetu i sudijama 2015. godine propisao da ista osoba više od dva puta ne može biti birana na funkciju predsjednika istog sud. Upravni sud, se drznuo i postupajući po tužbi sudije Predraga Krstonijevića koji je bio Vučkovićev protivkandidat na konkursu za izbor predsjednika suda, poništio odluku Sudskog savjeta o izboru Vučkovića zbog nedostatka obrazloženja, naglasivši pri tom zakonsku zabranu izbora iste osobe više od dva puta na funkciju predsjednika istog suda. Ta sudska odluka je ostala prazno slovo na papiru pa je Vukčević i po osmi put zaseo u predsjedničku fotelju.

U Krivičnom zakoniku u članu 395. opisano je biće i propisana sankcija za krivično delo neizvršenja sudske odluke i to na sledeći način:

„(1)  Službeno ili odgovorno lice koje odbije da izvrši pravosnažnu i izvršnu sudsku odluku, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(2) Ako lice iz stava 1 ovog člana izvrši pravosnažnu i izvršnu sudsku odluku, gonjenje se neće preduzeti, a ako je preduzeto, obustaviće se.“

Da li će neko podneti novu krivičnu prijavu ostaje nepoznanica? Evidentno je da je u crnogorskom pravosuđu stanje alarmantno. Sude  mnoge sudije koje bi odavno trebale da kao penzioneri  igraju domine ili šetaju unuke. Na čelu sudskih uprava su (prema podacima koje je obelodanila HRA): Zahit Camić, predsjednik Osnovnog suda u Rožajama po šesti put, Mihail Anđelić, predsjednik Osnovnog suda u Žabljaku po peti put na istoj funkciju, dok su Milica Jovović, predsjednica Osnovnog suda u Danilovgradu, Radule Piper, predsjednik Osnovnog suda u Bijelom Polju, Hilmija Sujković, predsjednik Osnovnog suda u Plavu, Goran Šćepanović, predsjednik Osnovnog suda u Baru po treći put.

Ko je Vesna Medenica - CdMTu je Vesna Medenica (foto levo), predsjednica Vrhovnog suda koja se na ovoj poziciji nalazi u kontinuitetu od 2007. godine protivno ustavnoj odredbi koja zabranjuje više od dva mandata. Javna je tajna da „sestrinska“ advokatska kancelarija, kao sastavni deo prve familije, vedri i oblači na svim sudskim nivoima. Gomila se i broj  predstavki pred Evropskim sudom u Strazburu gde svakodnevno raste broj  presuda protiv Crne Gore. Evropska konvencija u  stavu  jedan,  čuvenog  člana 6. propisuje „da svako, tokom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama, ili o krivičnoj optužbi protiv njega, ima pravo na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristrasnim sudom, obrazovanim na osnovu zakona“. Da li se može govoriti o nepristrasnim i na zakonu zasnovanim sudovima dok je ovakvog  udruženja oko Sudskog savjeta, toliko sudija „penzionera“ odanih Milovom režimu i sudske uprave sa „doživotnim“ predsjedinicma?

U takvoj situaciji mora se oglasiti i struka. I naučni radnici i sudije i tužioci i advokati moraju dići glas, ako žele ozbiljnu reformu pravosuđa, vladavinu  prava i pravnu državu. Krajnje je vreme da zaštite i svoj i ugled i dostojanstvo svoje struke. Najlakše je držati glavu u pesku i čekati da nešto preduzmu predstavnici nove zakonodavne i nadam se posle 2. decembra i izvršne vlasti.

„Ako nešto zaista želite, skupite hrabrosti da sve u to uložite“!,– poručio je  još sredinom prošlog veka  veliki irski  pesnik Brendan Frensis Behan.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *